|| πολιτεία ||

The object of education is to teach us to love what is beautiful. - Plato -

KriSten* From North | 27 | Germany

 • Message
 • Archive
 • About Politeia
 • Υπερσυντέλικος
 • Theme
 • “ Υπέμεινα πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να υπομείνω, με το
  αιτιολογικό μιας ευγένειας ότι θα πίκραινα, ότι θα πείραζα, ότι θ’
  αναστάτωνα των άλλων τη ζωή. Αυτό ήταν μία ήττα. Καθαρή ήττα. ”

  —    Κική Δημουλά (via mariekotro)
  12345Older   →